En röst – många dimensioner one voice – many dimensions

Välkommen!

Detta är en webbplats som tillhandahåller allmän information och distribuerar varken tjänster eller produkter.

Forensisk Analys
Logopedi
OUR SOLUTION
OUR APPROACH

Vad en kriminaltekniker inom informationsteknik kan göra för dig

Data från används professionellt inom IT-forensik (IT-forensiska utredningar). Detta innebär att de återger data som har dolts eller förstörts från digitala enheter som datorer och mobiltelefoner. I sådana prylar finns det vanligtvis en stor mängd osynlig data som kan användas för att härleda sanningen om någons beteende.

Det kan få kan till exempel hjälpa till att fastställa eventuella brott eller oegentligheter som någon har begått i ett företag – eller förse en firma eller privatperson med viktiga och verifierbara bevis i en rättegång.

IT-kriminalteknik på en mängd olika digitala enheter

De hjälper till:

  • Företag som vill utreda misstänkta arbetare för arbetsplatsbrott eller överträdelser.

  • Advokater som företräder företag eller människor i domstol.
  • Myndigheter i behov av hjälp med informationstekniska utredningar och digitala bevis.

Informationsteknik forensics. Datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska apparater undersöks av rättsmedicin.
Priset är mycket rimligt.
Studierna är ekonomiska. Allt sköts online.

Dessutom inkluderar deras dataåterställningstjänster dataåterställning från trasiga hårddiskar och andra digitala lagringsenheter.

Om Voxalys