Om Oss

EN RÖST - MÅNGA DIMENSIONER

ONE VOICE - MANY DIMENSIONS

Vad är rättsfonetik/forensisk fonetik?

 

Forskningen inom fonetiken inkluderar flera saker...

 

  • talets akustiska egenskaper
  • talproduktion (hur ljud formas i talorganet)
  • talets perception (hur tolkar och förstår vi människor talsignalen)
  • igenkänning av röster, både av människor och dataprogram
  • tillägnandet av uttal och förståelse (hur man lär sig uttalet och förståelsen av ett språk som barn eller vuxen)
  • fonologi, systematiska relationer och regelbundenheter i det talade språket (kan gälla olika språk, dialekter, skillnader, förändringar mm).

 

Rättsfonetik är då applicerandet av och forskning kring användandet i rättssammanhang.

 

Det finns flera användningsområden som t.ex. talarjämförelse, transkription av inspelat tal eller profilering av talare/röster.

 

Voxalys AB har sedan 2005 utfört mer än > 500 rättsfonetiska analyser för bland annat polis, åklagare, försvarare och fungerat som underleverantör åt Nationellt Forensiskt Centrum, tidigare känt som Statens Kriminaltekniska Laboratorium, samt agerat sakkunnig i både Tingsrätt och Hovrätt. I September 2018 avvecklades denna forensiska verksamhet helt och idag hävisas för dessa tjänster till NFC.

 

Röstjämförelser respektive forensiska transkriptioner, vilka utfördes i vårt forensiska tal- och akustiklaboratorium, innefattade tre analysdelar:

 

  • Auditiv fonetisk analys.
  • Akustisk analys och jämförelse mellan vokaler, konsonanter, transitioner och prosodi

med hjälp av senaste tekniken med bl.a. programvaran Vocalise.

  • Semi-automatisk analys.

a) Biometrisk analys för röstjämförelse

med hjälp av automatiska jämförelsesystem, bl.a. Batvox 4.1 .

b) Taligenkänningsteknik för omtvistade yttranden ('forced alignment')

för att finna mest sannolika sträng givet akustik.

 

 

 

 

 

Voxalys AB

E-post: info snabel-a voxalys.se

Tlf: +46 31 7539666

(begränsad tillgänglighet på telefon, maila gärna först)

 

Copyright © All Rights Reserved