Om Oss

EN RÖST - MÅNGA DIMENSIONER

ONE VOICE - MANY DIMENSIONS

Vad är rättsfonetik/forensisk fonetik?

 

Forskningen inom fonetiken inkluderar flera saker...

 

  • talets akustiska egenskaper
  • talproduktion (hur ljud formas i talorganet)
  • talets perception (hur tolkar och förstår vi människor talsignalen)
  • igenkänning av röster, både av människor och dataprogram
  • tillägnandet av uttal och förståelse (hur man lär sig uttalet och förståelsen av ett språk som barn eller vuxen)
  • fonologi, systematiska relationer och regelbundenheter i det talade språket (kan gälla olika språk, dialekter, skillnader, förändringar mm).

 

Rättsfonetik är då applicerandet av och forskning kring användandet i rättssammanhang.

 

Det finns flera användningsområden som t.ex. talarjämförelse, transkription av inspelat tal eller profilering av talare/röster.

 

Voxalys AB har sedan 2005 utfört mer än 300 rättsfonetiska analyser för bland annat polis, åklagare, försvarare och fungerat som underleverantör åt Nationellt Forensiskt Centrum, tidigare känt som Statens Kriminaltekniska Laboratorium, samt agerat sakkunnig i både Tingsrätt och Hovrätt.

 

Röstjämförelser respektive forensiska transkriptioner, vilka utförs i vårt forensiska tal- och akustiklaboratorium, innefattar tre analysdelar:

 

  • Auditiv fonetisk analys.
  • Akustisk analys och jämförelse mellan vokaler, konsonanter, transitioner och prosodi

med hjälp av senaste tekniken med bl.a. programvaran Vocalise.

  • Semi-automatisk analys.

a) Biometrisk analys för röstjämförelse

med hjälp av automatiska jämförelsesystem, bl.a. Batvox 4.1 .

b) Taligenkänningsteknik för omtvistade yttranden ('forced alignment')

för att finna mest sannolika sträng givet akustik.

 

 

 

 

 

Voxalys AB

E-post: info snabel-a voxalys.se

Tlf: +46 31 7539666

(begränsad tillgänglighet på telefon, maila gärna först)

 

Copyright © All Rights Reserved