Voxalys AB

EN RÖST - MÅNGA DIMENSIONER

ONE VOICE - MANY DIMENSIONS

Välkommen!

 

Voxalys AB var ett forensiskt tal- och akustiklaboratorium som drevs aktivt mellan 2005 och September 2018

och som erbjöd konsult- och supporttjänster till bl.a. polis, rättsväsende och företag inom verksamhetsområdet

forensisk fonetik (rättsfonetik).

 

Företaget konsulterades regelbundet i forensiska ärenden gällande:

 

För liknande tjänster hänvisas idag till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC)

Voxalys AB

E-post: info snabel-a voxalys.se

Tlf: +46 31 7539666

(begränsad tillgänglighet på telefon, maila gärna först)

 

Copyright © All Rights Reserved