Voxalys AB

EN RÖST - MÅNGA DIMENSIONER

ONE VOICE - MANY DIMENSIONS

Välkommen!

 

Voxalys AB är ett forensiskt tal- och akustiklaboratorium som erbjuder konsult- och supporttjänster till

bl.a. polis, rättsväsende och företag inom verksamhetsområdet forensisk fonetik (rättsfonetik).

 

Vi har lång och gedigen erfarenhet och konsulteras regelbundet i forensiska ärenden gällande:

  • Forensisk talarprofilering - analys av inspelningar från okänd talare för att få information om regional, social och etnisk bakgrund liksom andra aspekter som kan betraktas för identitet/profil som går att få fram från talsignalen.

 

  • Forensisk fonetisk jämförelse mellan talare - jämförelse av röst- och talmönster/talarprofil mellan inspelningar av personer (t.ex. röst från avlyssnade mobilsamtal jämförs med förhör med misstänkt) för att bedöma sannolikheten för samma eller olika identitet.

 

  • Ljudförbättring - elektronisk/digital signalbehandling av inspelningar med dålig kvalitet för att ta bort brus och förbättra förståeligheten av tal.

 

  • Forensisk transkription av tal - inspelat bevismaterial - noggrann transkribering av tal från inspelat bevismaterial (t.ex. när det är omdiskuterat vad som sägs i en inspelning).

 

  • Röstkonfrontationer - rådgivning och handledning kring röstkonfrontationer och dess tillförlitlighet liksom tillförlitligheten för röstigenkänning av 'naiva' vittnen.

 

  • Inspelningsråd - Tips, råd och visning av programvara och tillvägagångssätt för att bäst spela in med bra kvalitet, låg kostnad samt okomplicerat.

 

  • Ljudautentisering - Bedömning om aktuell ljudupptagning ej manipulerats, ändrats eller består av t.ex. ihopklippta delar.

 

  • Mjukvaruutveckling och försäljning - vi säljer och anpassar program och system precis efter kundens behov gällande röstanalys, sortering av röster med hjälp av senaste tekniken. OperaVox är en App för iOs vi säljer och kan anpassa efter era behov, kontakta oss för frågor.

 

  • Vi utför även andra typer av tjänster så som föreläsningar, inspelningar, databasuppbyggnad eller upplärning på programvara...

 

För ytterligare information om våra tjänster kan polisen även vända sig till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) som kvalitetsbedömt oss som underleverantör/remissinstans. NFC var tidigare känt som Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) men från den 1 januari 2015 blev SKL, tillsammans med Tekniska rotlarnas forensiska laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö, en nationell avdelning inom den nya Polismyndigheten. Namnet är Nationellt forensiskt centrum, NFC.

Voxalys AB

E-post: info snabel-a voxalys.se

Tlf: +46 31 7539666

(begränsad tillgänglighet på telefon, maila gärna först)

 

Copyright © All Rights Reserved